Aanbeveling: CERME11

In februari 2019 vond het 11e Congress of the European Society of Research in Mathematics Education (CERME11) in Utrecht plaats. CERME11 is een kennisevenement met zowel een wetenschappelijk als een toegepast wetenschappelijk karakter. Prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen (Chair CERME11) en Dr. Michiel Veldhuis (Co-Chair CERME11) delen hun ervaring rondom het organiseren van het congres.

Proces van organiseren

“Het congresbureau ‘Congress by Design’ heeft ons in contact gebracht met het Utrecht Convention Bureau. Zij hebben gezamenlijke ervoor gezorgd dat dit complexe congres met een groot aantal deelnemers en vele verschillende locaties zeer soepel is verlopen, zowel in de voorbereiding als bij de daadwerkelijke uitvoering”, vertellen Van den Heuvel-Panhuizen en Veldhuis. Voor 2019 is Nederland door de ERME, de Europese organisatie die in 1999 is opgericht ter bevordering van de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs, gekozen als gastland om het 11e Congress of the European Society of Research in Mathematics Education (CERME11) te organiseren. Om gekozen te worden moest er een bidboek ingediend worden in 2016. “Begin 2017 kregen we het goede nieuws dat we het congres mochten organiseren.” In de lente vonden site visits plaats met de vertegenwoordigers van ERME. “Het Utrecht Convention Bureau heeft ons goed geholpen bij het opstellen van het bidboek, het organiseren van de site visits en het aanvragen van subsidie bij het Stimuleringsfonds.

De ‘Utrecht Experience’

Het congres vond plaats rondom het Domplein. De opening en plenaire lezingen waren in de Domkerk en de verschillende Thematic Working Groups waren verspreid in de oude binnenstad, in karakteristieke locaties als Paushuize, het Academiegebouw, Huize Molenaar en dergelijke. Om deelnemers de ‘Utrecht Experience’ mee te geven was er een uitgebreid sociaal programma op de vrijdagmiddag. De welkomstreceptie vond plaats in de Domkerk en het congresdiner in het Spoorwegmuseum. “Van de Domkerk waren de deelnemers erg onder de indruk, al was het wat koud. Het diner onder het thema Winterfestival viel zeer in de smaak. Het werd betreurd dat de dansvloer zo snel dicht ging.”

Tevreden terugblik

Prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen en Dr. Michiel Veldhuis kijken positief terug op de organisatie van het congres: “De deelnemers waren erg tevreden. We hebben veel complimenten gekregen voor het programma en de bijzondere venue. Ze waren erg gecharmeerd van de historische binnenstad van Utrecht.”