De Utrecht Barometer

Utrecht Barometer live!

De Utrecht Barometer is de kennisbibliotheek van Utrecht Marketing met beschrijvende en statistische informatie over bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten in de stad Utrecht. De Barometer bestaat enerzijds uit een verzameling rapporten, publicaties en analyses op het vlak van toerisme, zakelijk bezoek, congressen, recreatie en vrijetijdsbesteding. Anderzijds biedt de Barometer op een laagdrempelige wijze een beeld van de actuele situatie in de stad door het ontsluiten van het aantal hotelovernachtingen en de maandelijkse bezoekcijfers van musea, podia, theaters en historische gebouwen.

Joost de Vries, projectleider onderzoek bij Utrecht Marketing: ‘De Utrecht Barometer is vanaf nu online toegankelijk via https://utrecht.toeristischebarometer.nl/ en zal continu gevuld worden met rapporten en cijfers, gecombineerd met inzichten en conclusies. Alle partners van UM mogen een login of paswoord aanvragen. Utrecht Marketing kiest ervoor om data, onderzoek en inzichten leidend te laten zijn in de strategische keuzes voor de stad en de regio. Alleen op basis van feiten kan op creatieve wijze worden nagedacht over te nemen acties en besluiten.Hierbij is het hebben van één centraal aanspreekpunt met daaraan gekoppeld een openbaar dataplatform, de Utrecht Barometer, essentieel om de inzichten te ontsluiten en te kunnen delen.’

Meer informatie? Of interesse in een login? Stuur een mail naar barometer@utrechtmarketing.nl of klik hier voor meer uitleg over de barometer.